Kosten

Deelnemen aan deze wereldstage kost totaal € 2.700,-. Dat bedrag bestaat uit twee delen:

  • Een eigen bijdrage van € 900,- en
  • € 1.800,- sponsorgeld.

Dat geld is nodig om de reis te bekostigen voor de leerlingen van onze school en om alle projecten en activiteiten daar te kunnen realiseren. Mijn ouders betalen de eigen bijdrage. Dat vind ik super en daar ben ik ze erg dankbaar voor. Het sponsorgeld moest ik zelf inzamelen. Als het niet lukte om de € 1.800,- in te zamelen, kon ik niet gaan.

Het is gelukt!

Op de website van Stichting Global Exploration kun je meer lezen over de financiën en besteding van het geld.